Софсправка
Търсене
Добави обект 02 811 7777

Информация

За нас

Фирмата съществува от 1992 г. Продуктовата ни гама е добре известна на пазара и се е наложила с доброто си качество.

Продукти и услуги

Производство и продажба на латекс, разредители.

ЦЕНОВА ЛИСТА

Цените са с ДДС

Артикул-разфасовка-цена
1. Кореселин-0.95л.-3.12лв.
2. Кореселин-0.5л.-2.40лв.
З. АМВ-0.95л.-3.42лв.
4. АМВ-0.5л.-2.49лв.
5. МРТ-0.95л.-3.42лв.
6. МРТ-0.5л.-2.49лв.
7. Газ за осветление-0.95л.-3.42лв.
8. Газ за осветление-0.5л.-2.49лв.
9. Спирт за горене-0.95л.-2.10лв.
10. Спирт за горене-0.5л.-1.50лв.
11. Антискрежко концентрат-/Течност за чистачки /-1л.-3.00 лв.
12. Ацетон-0.95л.-4.38лв.
13. Ацетон-0.5л.-2.70лв.
14. Минерален терпентин-0.95л.-3.42лв.
15. Латекс за вътрешно боядисване-5кг.-10,38.
16. Латекс за вътрешно боядисване-25кг.-43.20лв.
17. Фасадна боя-25кг.-57,60.
21. Грунд за стени-1л.-1.85лв.

Наливно:
Кореселин 1л. - 2.88лв.
Газ, АМВ, МРТ, мин. терпентин 1л. - 3.12лв.
Ацетон 1л. - 3.66лв.
Спирт 1 л. - 1.74лв.
Антискрежко концентрат-/Течност за чистачки /-1л.-1.26

Другите за нас

Наши клиенти са: АЕЦ КОЗЛОДУЙ, печатни бази, големи авторемонтни сервизи.

Уеб сайт

ТОП ОФЕРТИ