Софсправка
Търсене
Добави обект 02 811 7777

Информация

За нас

Дружество с ограничена отговорност "ЕКОПЛАСТ 99" ООД е създадено през 1999 г. Основният предмет на дейност на дружеството е производство и търговия с пластмаси и пластмасови изделия, производство и търговия с промишлени стоки, суровини, материали и полуфабрикати и всички други търговски дейности незабранени от закона.

Съдебна регистрация -"ЕКОПЛАСТ 99" ООД е извършена с Решение №1 на СГС от 21.06.1999 г. по фирмено дело 7610/1999 г. Дружествота е вписано в търговския регистър на СГС , том 557, стр.170, парт. № 51210. Адресът на регистрация на дружеството е гр.София, общ."Люлин", ж.к. "Люлин 3", бл.348, вх.1, ет.8, ап.ЗЗ. "Екопласт 99" ООД има офис и адрес за кореспонденция в град София, ул. Странджа № 109, ет. 1 ап. 0А-2.

Дружеството осъществява своята дейност в “Производствен цех за изработване на полиетиленово фолио и изделия от полиетиленово фолио”, който се намира в град Първомай, област Пловдивска, ул.Стопански двор № 1. В него се произвеждат следните изделия от полиетилен (ПE):
Продуктова листа:
№ ПО РЕД БР./ПАКЕТ
Чанта потник
1 27Х50 /2Х6.5/ 25 МК 100
2 28Х52 /2Х7/ 25 МК 90
3 28Х53 /2Х7/ 25 МК 100
4 28Х55 /2Х7/ 25 МК 100
5 30Х60 /2Х7/ 25 МК 100
6 35Х60 /2Х8/ 25 МК 50
7 35Х65 /2Х8/ 25 МК 50
8 38Х68 /2Х10/ 25 МК 50
9 44Х70 /2Х14/ 25 МК 50
10 44Х75 /2Х14/ 25 МК 50
Чанта бъбрек
11 Чанта рае 40х50 25 МК 50
12 Чанта рае 50х60 25 МК 50
13 Чанта рае 60x70 25 МК 50
Плик моно блок
14 Плик 18/25 /2х5/ 8 мк 100
15 Плик 22/38 /2х5/ 8 мк 100
16 Плик 27/48 /2х5.5/ 10 мк 100
17 Плик 27/48 /2х5/ 9 мк 100
Плик
18 20/27/ 1кг HDPE 100
19 22/33/ 2кг HDPE 100
20 25х45 хляб 100
21 плик ролка 22+2*5/42 100
22 плик ролка 22+2*5/42 200
Чували за смет
23 чувал 45х50/звезда 50
25 чувал 50х6о/звезда 30
26 чувал 58х72/звезда 20
27 чувал 60х90/звезда 20
29 чувал 70х90/звезда 15
30 чувал 80х110 10
31 чувал 60х90 вт 10
Други изделия
32 предпазно фолио 20кв.м
33 ръкавици 100
34 парче35х50 100
35 форми за лед 10
36 форми за лед целофан 10
37 форми за лед щендер 10

За производството на горните изделия дружеството разполага с машини и съоръжения, които предполагат капацитетни възможности за производството на 5 до 10 милиона бройки от всяко изделие.
Основни клиенти на "ЕКОПЛАСТ 99" ООД са: „Арома" АД, „Рубелла Бюти" АД, „Роза импекс" ООД, „Москов и син" ООД, „Алуакс" ООД, „Булиън" ЕАД, „Екоплод Милево” ООД, ЕТ ”Александър Йовин”, „Примера” ООД, „Марвипак” ЕООД, „Лин 97” ООД, „Крисани” ЕООД, ”Ти Джи Трей” ЕООД, „Суи Ко” ЕООД и други. Дружеството организира своята дейност на основание на договори, рамкови споразумения и месечни заявки за производство и доставка на производи от полиетилен. При тези договори и рамкови споразумения на основание на месечни заявки за доставка дружеството изработва и доставя на своите клиенти от козметичната промишленост упътвания за използуване на боя за коса с налепени върху тях по два броя ръкавици от ПЕ и сгънати по мостра на клиента си, пликчета с два броя ръкавици, предпазни шапки с ластик и без ластик и други.

"ЕКОПЛАСТ 99" ООД е производител и доставчик на полиетиленово фолио от LDPE, използуващо се за опаковане на птиче месо в птицекланици град Първомай и с. Христо Милево, последната ориентирана основно за износ на птиче месо за Република Франция.

Дружеството е производител и доставчик на полиетиленово фолио от LDPE, използуващо се за покриване на оранжерии и фидана за селскостопанските производители в района на град Първомай.

Дружеството изработва и доставя за населението полиетиленови форми за еднократна употреба за замръзяване на вода във фризер, торби за еднократна и многократна употреба от HDPE и LDPE, чували за смет и чанти за еднократна употреба с дръжки тип потник и тип бъбрек с печат до четири цвята и без печат.

Дружеството разполага със система за следене на качеството на продукцията във всеки етап на нейното производство. Дружеството разполага в момента със 60 човека производствен персонал.

Продукти и услуги

Производство и търговия с полиетиленово фолио и изделия
/чували за боклук и смет, чували от първичен и рециклиран материал, пазарски торбички тип "потник", торбички с подсилена или бъбрековидна дръжка, чанти, пликове за опаковка на хранителни и нехранителни продукти, опаковки за еднократна и многократна употреба, калцуни, пелерини, ръкавици, шапки, форми за лед за еднократна употреба и др./ от HDPE и LDPE. Четирицветен флексопечат върху полимерни повърхности.

Цех: гр. Първомай, Стопански двор №1
тел. 0336/66766

Другите за нас

Основни клиенти на "ЕКОПЛАСТ 99" ООД са: „Арома" АД, „Рубелла Бюти" АД, „Роза импекс" ООД, „Москов и син" ООД, „Алуакс" ООД, „Булиън" ЕАД, „Екоплод Милево” ООД, ЕТ ”Александър Йовин”, „Примера” ООД, „Марвипак” ЕООД, „Лин 97” ООД, „Крисани” ЕООД, ”Ти Джи Трей” ЕООД, „Суи Ко” ЕООД и други.

Уеб сайт

ТОП ОФЕРТИ