Софсправка
Търсене
Добави обект 02 811 7777

Институт по инженерна химия към БАН

Информация

За нас

Постоянно научно звено към БАН - основен национален център за научни изследвания в областта на инженерната химия.

Научни изследвания и практически опит в областта на топло- и масообменните процеси в многофазни системи; на хетерогенните химични реактори и биореакторите с приложение в производството на ценни химични и фармацевтични продукти; в технологии и съоръжения за опазване на околната среда.

Продукти и услуги

Институтът по инженерна химия (ИИХ) е академично специализирано звено към БАН и основен национален център за научни изследвания в областта на инженерната химия и биоинженерството.

В ИИХ се осъществяват както фундаментални, така и научно приложни изследвания в приоритетни научни области като "нови технологии", "икономия на енергия", "опазване на околната среда", "възобновяеми енергийни източници", "оползотворяване на природни продукти".

Целта е разработването на нови промишлени процеси апарати и технологии, както и създаване на методи на инженерно химичната системотехника за оптимално проектиране, управление и реновация на химико технологичните системи.

Институтът има внедрени разработки в различни области на българската промишленост при икономията на суровини и енергия и опазване на околната среда - в цветната металургия, в хранително - вкусовата промишленост, при производството на енергия и пр.

Институтът е желан партньор и съизпълнител на различни научни институти и лаборатории в чужбина по изследователски проекти от съвместен интерес, както и на чуждестранни фирми със сродна дейност.

Оферта

Разработване и прилагане на технологии и отделни процеси с приложения в химичната и биохимичната технология и в опазването на околната среда.

Другите за нас

Партньори от:
- КЦМ АД - Пловдив;
- Оргахим - Русе;
- Юнион Миниер;
- Rasching GmbH Germany;
- Ford Moto Company;
- ТЕЦ - София, ТЕЦ - Пловдив, ТЕЦ - Шумен.

Уеб сайт

ТОП ОФЕРТИ