Софсправка
Търсене
Добави обект 02 811 7777

Информация

                                                

За нас

„Софийска вода” АД е първото публично частно партньорство във ВиК сектора на България. Дружеството предоставя услугите водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчните води на територията на Столична община, с население над 1,5 млн. души и е най-големият ВиК оператор в България.
Дружеството непрекъснато подобрява услугите за клиентите като използва най-добрите инженерни практики. За периода 2017-2021 г. са предвидени за инвестиране 209,16 млн. лв. за подобряване на ВиК системата на столицата и опазването на околната среда.
За улеснение на своите клиенти „Софийска вода” АД предоставя допълнителни услуги:
-Доставка, монтаж и пломбиране на индивидуални водомери
-Монтаж на водомери, с дистанционно отчитане
-Лабораторни услуги
-Технически услуги
-Проектиране на сградни и улични ВиК отклонения
За заявка и информация на безплатен телефон 0800 121 21, в центровете за обслужване на клиенти или на страницата на дружеството на www.sofiyskavoda.bg

Продукти и услуги

”Софийска вода” АД предоставя услугите водоснабдяване, канализация и пречистване на отпадъчните води на територията на Столична община с население над 1,5 милиона души.

За контакти и информация:
Телефонен център: 0800 121 21; www.sofiyskavoda.bg
ЦЕНТРОВЕ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ НА „СОФИЙСКА ВОДА” АД
• жк Люлин 7, бул. "Царица Йоанна" 15, в сградата на Мега Мол
Работно време:
От понеделник до петък
09:00 - 20:00
Събота
9:00 - 17:30

• ЦУМ (партер), бул."Княгиня Мария-Луиза" 2
Работно време:
От понеделник до петък
09:00 - 20:00
Събота
9:00 - 17:30

• жк Младост 4, Бизнес парк София, сгр. 2А (входът е от страната на бул. "Ал. Малинов")
Работно време:
От понеделник до петък
08:00 - 19:00

• ул. "Сердика" 5, НАГ, Столична община- Центърът обслужва само технически заявки за присъединяване към ВиК мрежа
Работно време:
От понеделник до петък
09:00 - 17:30

• Мобилен център за обслужване на клиенти, който обслужва крайградските зони около София по график, обявен на интернет страницата на дружеството.


АДРЕС ЗА ПИСМЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
„Софийска вода” АД
Бизнес парк София, сграда 2А
ж.к. „Младост”4, София 1766

Уеб сайт