Софсправка
Търсене
Добави обект 02 811 7777

Информация

Продукти и услуги

ЦАПК ПРОГРЕС ГРУП АД

Адрес: гр. София 1574
Бул. „Шипченски проход“ 69А
Тел.: (02) 870 5257; факс: (02) 973 38 53
Email: cadrd@progress.bg

Сертифициран златен партньор на Dell Technologies:


• Dell Technologies Gold Partner

Сертифициран златен партньор на Майкрософт със следните компетенции:

• Gold Application Development;

• Gold Collaboration and Content;

• Gold Data Analytics;

• Gold Messaging;

• Gold Datacenter.


Основател на българския клон на „ Асоциация на Сертифицираните Майкрософт Партньори“ (IAMCP).

Дейности:

• Проектиране, разработване, инсталиране и обслужване на компютърна инфраструктура и програмни системи, на базата на DELL и Microsoft;

• Анализ и управление на софтуерни активи (Software Asset Management – SAM);


• Одит на ИТ инфраструктури във връзка с минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност. Одит и консултации във връзка с изискванията на
GDPR;

• Решения за виртуализация. Решения на базата на облачни технологии;

• Инженеринг, системна интеграция и услуги в областта на информационните технологии;

• Внедряване и консултантски услуги;

• Сертифициран център за обучение на технологиите на Microsoft и DELL;

• Pearson VUE Testing centre (център за провеждане на изпити в областта на ИТ).


Дружеството е сертифицирано по международно признати стандарти за качество, управление на сигурността на информацията и предоставяне на ИТ услуги:

• БДС EN ISO 9001:2015;

• ISO/IEC 27001:2013;

• ISO/IEC 20000-1:2011


Дружества:


• Учебно Възстановителен Комплекс „Прогрес“ ООД, с. Дуранкулак,


• Просъпорт ООД (DELL I Оторизиран сервизен доставчик (DELL ProSupport));


• ПРОКОН СОФТ ООД.

Уеб сайт

ТОП ОФЕРТИ